Röttle natur och kultur

 

 

 

Välkommen

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning

Odlingsuppdrag

Guidningar

Bröd

Sylt

Röttle kafé

Hitta till Röttle

Länkar

Jerusalems kvarn. Foto: Klemens KarlssonRöttle by ligger strax söder om Gränna. Byn har växt upp runt Röttleån och dess vattenkvarnar. Det finns belägg på att verksamheter funnits här sedan 1200-talet. Idag finns det drygt 100 invånare i Röttle varav en tredjedel är sommarboende.

Mer om Röttle finns på Röttle byalags hemsida.

Jag som driver Röttle natur och kultur heter Agneta Börjeson och är utbildad agronom och biolog med miljöinriktning. Odlad mångfald är min främsta specialitet men även agrarhistoria och den vilda mångfalden i odlingslandskapet är saker jag behärskar. Jag kan erbjuda föredrag och utbildningar och kan fungera som expertstöd.

Röttle by är ett fantastiskt utflyktsmål med sina röda hus, lummiga natur och många kulturspår. Röttle natur och kultur erbjuder natur- och kulturguidningar i Röttle och kaffe och enklare lunch kan också beställas.

Röttle natur och kultur är också med på marknader där jag säljer bröd, sylt och i viss mån egenproducerade grönsaker. Bröd och sylt kan också beställas.

Röttle natur och kultur producerar också en del skrifter med anknytning till Röttle eller den odlade mångfalden.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77