Röttle natur och kultur

 

 

 

Välkommen

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning

Odlingsuppdrag

Guidningar

Bröd

Sylt

Röttle kafé

Hitta till Röttle

Länkar

Jerusalems kvarn. Foto: Klemens KarlssonRöttle natur och kultur är ett företag med flera verksamheter. Odlad mångfald är mitt främsta arbetsområde men jag erbjuder också guidningar och kaffecatering i Röttle och tillverkar bröd och sylt. Jag som driver företaget heter Agneta Börjeson och är agronom och biolog med miljöinriktning.

Jag kan erbjuda föredrag och utbildningar om mångfalden som finns bland våra kulturväxter. Fröodling, agrarhistoria och den vilda mångfalden i odlingslandskapet är andra saker jag behärskar. Jag utför också mindre odlingsuppdrag.

Röttle by är ett fantastiskt utflyktsmål med sina röda hus, lummiga natur och många kulturspår och jag erbjuder natur- och kulturguidningar här.

Det går också att beställa kaffe och enklare lunch i Röttle eller i den närmaste omgivningen. Jag är också med på marknader där jag säljer bröd, sylt och i viss mån egenproducerade grönsaker. Bröd och sylt kan också beställas.

Därutöver producerar jag en del skrifter med anknytning till Röttle eller den odlade mångfalden.

Röttle by ligger strax söder om Gränna. Byn har växt upp runt Röttleån och dess vattenkvarnar. Det finns belägg på att verksamheter funnits här sedan 1200-talet. Idag finns det drygt 100 invånare i Röttle varav en tredjedel är sommarboende.

Mer om Röttle finns på Röttle byalags hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77