Röttle natur och kultur

 

 

 

Småskalig fröodling

 

 

Presentation

Odlad mångfald: föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Foto Micke LundströmRöttle natur och kultur erbjuder kurser i småskalig fröodling. Det avser både kortare föreläsningar och praktiska kurser där du får vara med och anlägga en liten fröodling. Vill du ha en föreläsning så kontakta mig på adressen nedan.

Under 2017 hölls en kurs i Gränna, Småland i Vuxenskolans regi och en kurs i Broby i Skåne i samverkan med länsstyrelsen.

På kursen får du lära dig vad du bör tänka på när du fröodlar. Till exempel om arten är korsbefruktande eller självbefruktande och hur många plantor som behövs. Sorterna som fröodlas är i de flesta fall av äldre ursprung. I kurserna brukar också ingå ett avsnitt om kulturväxternas historia. Under 2015 hölls en kurs på Mykinge försöksgård utanför Huskvarna och innehållet i denna är ett exempel på hur en kurs kan läggas upp.

Följ utvecklingen av en ärtfröodling under året.

Från föreningen Sesam går det att beställa en aktuell bok om fröodling. Det finns också flera gamla böcker om fröodling. Den bästa är nog Ossian Lundéns bok från 1922. Föreningen Sesam har mer information om fröodling.

Förutom kurser förökar jag upp en del bevarandesorter och amatörsorter, främst av gråärter, och säljer också en del utsäde. I mina egna odlingar kan jag också ta emot studiebesök.

Jag har även utbildning i vilka regler som gäller vid småskalig utsädesproduktion.

Fröodling på Åsen. Foto: Agneta BörjesonKurs på Åsens by 2012
Under 2012 hölls en fröodlingkurs på Åsens by i Aneby i länsstyrelsens regi. Kursen hade två mötestillfällen. Den första i i april och det andra i september.

Plantornas utveckling 12 juni.

Plantornas utveckling 30 juni.

Plantornas utveckling 15 augusti.

Skördedag den 19 september.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77