Röttle natur och kultur

 

 

 

Småskalig fröodling

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

Bönärt och mångfaldsbruk erbjuder kurser i småskalig fröodling. Det avser både kortare föreläsningar och praktiska kurser där du får vara med och anlägga en mindre fröodling.

Jämtländsk gråärt Foto: Micke LundstedtDu får lära dig om vad du bör tänka på när du fröodlar. Till exempel om arten är korsbefruktande eller självbefruktande och hur många plantor som behövs. Jag utbildar även om vilka regler som gäller vid småskalig utsädesproduktion. 

Sorterna som fröodlas är i de flesta fall av äldre ursprung och som går att märka som Grönt kulturarv. Ett avsnitt om kulturväxternas historia brukar också ingå. Under 2015 hölls en kurs på Mykinge försöksgård utanför Huskvarna och innehållet i denna är ett exempel på hur en kurs kan läggas upp. Senaste fröodlingskursen hölls i Skåne under 2020.

Kurserna och föreläsningarna kan drivas direkt i min regi, via ett studieförbund eller inom landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen. Kontakta mig på adressen nedan för mer detaljer. 
Fröodling Åsens by
Från Föreningen Sesam går det att beställa en bok om fröodling. Hos Sesams hittar du också mer information
om fröodling och fler exempel på böcker. Den bästa är nog Ossian Lundéns bok från 1922. 

Förutom kurser, förökar jag upp en del bevarandesorter och amatörsorter, främst av gråärter, och säljer också en del utsäde. I mina egna odlingar kan jag också ta emot studiebesök. 

Här kan du följa utvecklingen av en ärtfröodling under året.

Fröodling av 'Säfstaholm' kålrot ca 1920. Örebro frö, frukt och blomsterhandel.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77