Röttle natur och kultur

 

 

 

Gråärter

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

'Boltjärn', gråärt. Foto: Agneta BörjesonBönärt och mångfaldsbruk arbetar med odlad mångfald i nära samarbete med Programmet för odlad mångfald, POM. Under 2002-2005 gjordes en inventering av vad som sparats av fröförökade växtslag i Sverige och det visade sig att många sparat sorter av gråärter. Resultatet av Fröuppropet finns att läsa i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

Jag har därefter haft ett växande intresse av dessa sorter dels genom olika odlingsuppdrag men också för att gråärterna har en mer robust smak än vanliga gula ärter. Därför jobbar jag för att vi åter ska ta gråärter i bruk i Sverige och har också tagit fram en skrift med recept och odlingstips.

Olika sorters gråärt. Foto: Agneta BörjesonJag har tillsammans med bland annat en av de få lantbrukare som odlat gråärt kontinuerligt i Sverige gjort en resa till Lettland. I Lettland odlar man fortfarande gråärter och de ingår i Lettlands nationalrätt.

Tyvärr har jag själv för små odlingar för att föröka upp sorterna och det är svårt att få någon att göra det. Och finns inget utsäde kan gråärter inte heller gå att hitta i matbutiken. Men det börjar hända saker. Gråärten 'Rättvik' finns i odling och även en lettisk sort finns nu att tillgå i mindre mängder. Förhoppningenär att sortutbudet ökar, främst avseende de lokala sorterna.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77