Röttle natur och kultur
   

Välkommen till Bönärt och mångfaldsbruk

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter


Vill du veta mer om odlad mångfald samt bevarande och brukande av våra kulturväxter, så hör av dig till mig. Jag ger föredrag och utbildningar om varför vi ska bevara mångfalden, kulturväxternas historia eller hur odling är kopplat till vad vi äter. Jag ger också fröodlingskurser och kan bli en samarbetspartner i olika projekt samt hyr ut utställningen Vårt levande kulturarv. Jag heter Agneta Börjeson och är agronom och biolog med miljöinriktning.

Skeda Foto:Agneta Börjeson, Midsommarråg Foto:Klemens Karlsson, Röttletulpan Foto: Agneta Börrjeson

Odlad mångfald är den variation av sorter och arter som finns bland våra kulturväxter. Denna mångfald behöver bevaras. Sorternas egenskaper kan utgöra en resurs för framtida förädling då morgondagens odlingssystem och klimat har andra behov än vi har idag. Andra anledningar till att vi ska bevara är att sorterna i sig själva är vackra eller smakar bra. De är också en del av vårt kulturarv. En ökad variation bland det vi odlar ger också ett bättre skydd mot angrepp av skadegörare, och kan också gynna den vilda mångfalden.

Jag arbetar med både åkerns och trädgårdens växter. Störst intresse har jag dock för de ätliga växterna och främst då baljväxter. Bönärt är namnet på en sörmländsk gråärt.

Företaget hade tidigare andra verksamheter i Röttle, men på grund av flytt så har dessa avslutats. För guidningar i Röttle hänvisas till Grenna museum och Biosfärsföreningen Östra Vätterbranterna. 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com

070-572 66 77