Röttle natur och kultur

 

 

Skriv ut  

Föredrag, utbildningar och uppdrag

 

 

Presentation

Odlad mångfald: föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Guidningar

Röttle kafé

Hitta till Röttle

Länkar

Röttle natur och kultur arbetar med odlad mångfald, småskalig köksväxtodling men också den vilda mångfalden i odlingslandskapet. Om något av nedanstående verkar intressant, kontakta mig för mer information eller bokning. Adress finns längst ner på sidan.

Kostnaden beror på typen av uppdrag.

Sockerärten Svartbjörsbyn Foto:Agneta BörjesonUtbildning om

· odlad mångfald
· småskalig fröodling
· regler kring småskalig utsädesproduktion
· kulturväxternas historia

Föredrag om

· ätliga, vilda växter
· fröodling
· om köksväxter i 1800-talets frökataloger
· baljväxter: historia, odling och mat
· gråärter
· från lantsorter till förädlade grödor 1880-1920
· odling med marktäckning
· småskalig köksväxtodling, stadsnära odling
· matlagning och förvaring av egenodlade grödor
· Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna

Expertuppdrag och andra uppdrag

· utredningar inom odlad mångfald
· litteratursökningar om odlad mångfald
·
uppdrag om äldre tiders mat kopplat till odlad mångfald
· expertstöd, hjälp med kontakter inom odlad mångfald
·
webbsidor för småföretag, föreningar och privatpersoner
· odlingsuppdrag

· hjälp med ansökan om bevarandesorter och amatörsorter

Jag har under tio års tid arbetat med Programmet för odlad mångfald och ansvarat för området växtgenetiska resurser på Jordbruksverket. I arbetet har även ingått en del internationellt arbete. Mitt nätverk är stort både inom myndighetsvärden och utanför denna, till exempel på universitet, botaniska trädgårdar och inom fritidsodlingen.

Jag är medlem i Föreningen Sesam och har mångårig erfarenhet av egen hemträdgårdsodling och fröodling. Jag har också haft en del odlingsuppdrag för bland andra Nordiskt Genresurscenter och Nordiska Museet.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77, 072-576 30 19